Zwart naar blauwe gradient

Veelgestelde vragen

Wat zijn de kosten?

In de wet is bepaald dat wanneer een ander aansprakelijk is voor het ongeval, hij of zij ook de kosten van de advocaat van het slachtoffer moet vergoeden. Het inschakelen van een advocaat kost u dus niets. Wij dienen onze rekening daarom in bij de aansprakelijke partij of diens verzekeraar.

In andere gevallen kunnen de kosten vergoed worden door een rechtsbijstandsverzekeraar of via de gefinancierde rechtsbijstand (een toevoeging bij de raad voor rechtsbijstand).

Voor aanvang van de werkzaamheden maak ik dit volledig inzichtelijk zodat u niet voor onverwachte kosten komt te staan.

Welke schade kan ik claimen?

Het uitgangspunt bij het claimen van de schade is dat de volledige schade vergoed moet worden. De meest voorkomende schadeposten zijn:

* Verlies aan verdienvermogen (door het ongeval kunt u niet meer werken en verdient u minder: de tegenpartij betaalt het verschil).
* Medische kosten (voor de behandeling van uw klachten moet u medische kosten maken: deze kosten komen voor rekening van de tegenpartij wanneer de eigen ziektekostenverzekering deze niet vergoed).
* Huishoudelijke hulp (door het ongeval kunt u niet meer uw huishouden doen en schakelt u anderen hiervoor in: de tegenpartij betaalt een vergoeding hiervoor).
* Verlies aan zelfwerkzaamheid (door het ongeval kunt u niet meer uw eigen woning en tuin onderhouden, de tegenpartij vergoedt een bedrag afhankelijk van de grootte van de woning en tuin).
* Smartengeld (door het ongeval loopt u letsel op, de tegenpartij moet de pijn en verdriet compenseren).

Per specifieke geval kunnen zich een tal van andere schadeposten zich voordoen. Perspectief Advocatuur bespreekt met u wat uw rechten zijn.

Hoelang zal mijn zaak duren?

De duur van de rechtsbijstandverlening is afhankelijk van verschillende factoren. De belangrijkste factor is het bereiken van een medische eindtoestand. Zolang u klachten en beperkingen ondervindt en het is nog niet duidelijk of deze een eindtoestand hebben bereikt, kan een zaak niet worden afgewikkeld. Pas wanneer duidelijkheid ontstaat over uw medische gesteldheid, hoe het daarmee zal gaan in de toekomst, kan een zaak definitief worden afgehandeld.

Perspectief Advocatuur werkt samen met een ervaren medisch adviseur.

Hoe kan ik bewijzen dat een ander aansprakelijk is voor mij schade?

In Nederland geldt (in beginsel) wie stelt moet bewijzen. Als u stelt dat de ander aansprakelijk is voor uw schade, dan moet u dat kunnen bewijzen.

Een verkeers- of een bedrijfsongeval gebeurt meestal in het bijzijn van anderen, de getuigen. Is geen sprake van getuigen, dan kan een ongeval bewezen worden aan de hand van videobeelden. Wanneer bij een verkeersongeval geen sprake is van andere verkeersdeelnemers, dan is ons advies om foto’s te maken van het voertuig (kentekenplaat) van de andere partij en de situatie. Dit kan later helpen bij bewijsvoering.

Bij andere aansprakelijkheidskwesties zullen we van geval tot geval beoordelen of de aansprakelijkheid van de ander bewezen kan worden.

Wanneer naar de rechter?

Perspectief Advocatuur procedeert voor cliënten in gevallen waarbij de aansprakelijkheid voor de schade ten onrechte niet wordt erkend door de andere partij, of in gevallen waarbij de schade ten onrechte niet volledig wordt vergoed (bijvoorbeeld wanneer de tegenpartij stelt dat sprake is van eigen schuld, maar dit niet kan bewijzen).

Wij zullen altijd samen met u bepalen of een gerechtelijke procedure tot de mogelijkheden behoren. Wij kunnen dan kiezen voor een dagvaardingsprocedure of een deelgeschillenprocedure.

Ik wil overstappen, wat kan ik doen?

Perspectief Advocatuur wordt vaak benaderd door slachtoffers zie al een zaak hebben lopen, maar zich afvragen of hun advocaat hun belangen goed behartigd. Om die twijfel weg te nemen, hebt u het recht op een second opinion. Wanneer wij uw zaak overnemen, dan bepalen we gezamenlijk een plan van aanpak om uw belangen optimaal te behartigen.

Doet het voorgaande zich bij uw voor, twijfel dan niet om contact met ons op te nemen.

Staat uw vraag hier niet tussen?

Neem contact op
WhatsApp Logo