Zwart naar blauwe gradient

Aansprakelijkheid

Wat is aansprakelijkheid?

Het aansprakelijkheidsrecht omvat regels met betrekking tot de vergoeding van schade. Er zijn twee soorten aansprakelijkheden: de contractuele aansprakelijkheid en de wettelijke aansprakelijkheid. Het uitgangspunt is dat iedereen in principe dat iedereen zijn eigen schade moet dragen. De uitzondering is: tenzij partijen anders zijn overeengekomen of tenzij de wet anders bepaald.

Van contractuele aansprakelijkheid is sprake wanneer een van de twee contractspartijen een verplichting uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet naar behoren nakomt. De gesloten overeenkomst tussen partijen is dus leidend voor de vraag of sprake is van aansprakelijkheid van een van de betrokken partijen.

Voor wettelijke aansprakelijkheid is leidend de vraag of sprake is van een onrechtmatige daad. Alleen wanneer een persoon tegenover iemand anders een onrechtmatige daad pleegt die hem kan worden toegerekend, is hij verplicht om de schade van de ander te vergoeden.

Binnen de wettelijke aansprakelijkheid is een onderscheid te maken in risicoaansprakelijk en schuldaansprakelijkheid. Bij risicoaansprakelijkheid komt iets voor iemands rekening zonder dat deze persoon schuld heeft. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de aansprakelijkheid voor ouders voor de gedragingen van hun minderjarige kinderen. Een ander voorbeeld is de werkgeversaansprakelijkheid. In beide gevallen hoeft de aansprakelijke zelf (ouder / werkgever) geen verwijt te worden gemaakt. Van schuldaansprakelijkheid is sprake wanneer iemand schuldig is aan de ontstane schade. In dat geval moet iemand wel een verwijt te maken zijn.

Perspectief Advocatuur helpt bij:

Het aansprakelijk stellen van degene die uw schade heeft veroorzaakt. Lijdt u schade? En is een ander daarvoor aan te spreken? Dan kunnen wij u helpen bij de aansprakelijkstelling van deze partij. Wij adviseren en procederen voor onze cliĆ«nten (zowel bedrijven en particulieren). 

Het kan ook voorkomen dat u als particulier of bedrijf zelf aansprakelijk bent gesteld. U kunt dan te maken krijgen met allerlei vragen als:

  • Ben ik wel aansprakelijk?
  • Wat is de schade en hoe moet deze worden berekend?
  • Wat moet ik doen, heb ik een advocaat nodig
  • Kan ik mij verweren, zo ja hoe? 

Ook in deze gevallen bieden wij rechtshulp aan rechtszoekenden die verweer willen voeren tegen een aansprakelijkstelling. Wij adviseren en procederen in dit soort zaken bedrijven en particulieren door heel Nederland.

Contact

Perspectief Advocatuur heeft ruime ervaring in het aansprakelijkheidsrecht. Heeft u vragen over een schade? Hebt u schade geleden door een ander of wordt u zelf aansprakelijk gesteld door een ander? Wij informeren u graag over uw rechten. Neem contact met ons op voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.

WhatsApp Logo