Zwart naar blauwe gradient

Verzekeringen

Wat is verzekeringsrecht?

Het verzekeringsrecht regelt de onderlinge verhouding tussen de verzekeraar en u als verzekeringnemer of verzekerde. Voor een grote gedeelte is die verhouding geregeld in de wet. Daarnaast spelen de verzekeringsovereenkomst en de algemene voorwaarden een belangrijke rol bij de onderlinge verhouding van partijen.

Waarom een advocaat?

Het komt regelmatig voor dat een verzekeraar bij schade weigert dekking te verlenen en de schade uit te betalen. Bijvoorbeeld omdat deze het standpunt inneemt dat de verzekeraar bij het aangaan van de verzekering niet van alle relevante feiten en omstandigheden op de hoogte is geweest (verzwijging / schending van de mededelingsplicht), of dat er sprake is van eigen schuld van de verzekerde (merkelijke schuld, opzet) of zelfs bedrog.

Uiteraard is niet elke weigering van de verzekeraar is terecht. Heeft u een (dreigend) geschil met uw verzekeraar?

Wij kunnen u voorzien van advies (we beoordelen de polisvoorwaarden en uitsluitingsgronden), de verzekeraar voor u aanschrijven en een gerechtelijke procedure aanhangig maken of u daarin bijstaan.

Neem vrijblijvend contact met ons op, waarbij een advocaat kan beoordelen of uw zaak kans van slagen heeft.

Perspectief Advocatuur helpt u of uw bedrijf bij geschillen met betrekking tot de volgende verzekeringen.

  • Aansprakelijkheidsverzekering
  • Inboedel- en opstalverzekering
  • Ongevallen- en schadeverzekering
  • Arbeidsongeschiktheidsverzekering
  • Autoverzekering
  • Ziektekostenverzekering
  • Reiskostenverzekering

Contact

Perspectief Advocatuur heeft ruime ervaring met het verzekeringsrecht. Heeft u vragen over een verzekeringskwestie? Of heeft u een geschil met uw verzekeraar? Wij kunnen uitkomst bieden. Neem contact met ons op voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.

WhatsApp Logo