Geplaatst op 05.05.21

Loonregres? Belangrijke informatie voor werkgevers.

Als werkgever kunt u te maken krijgen met een arbeidsongeschikte werknemers. Het arbeidsrecht verplicht u om tijdens de arbeidsongeschiktheid van de werknemer het loon aan hem door te betalen...

Als werkgever kunt u te maken krijgen met een arbeidsongeschikte werknemers. Het arbeidsrecht verplicht u om tijdens de arbeidsongeschiktheid van de werknemer het loon aan hem door te betalen. Daarnaast bent u verplicht om zorg te dragen voor de re-integratie uw werknemer (het inzetten van de bedrijfsarts en eventueel aanpassen van de werkplek). De daarmee gemoeid gaande kosten komen ook voor uw rekening. Tijdens het verzuim besteedt u ook veel tijd aan de zieke werknemer. Kortom, de loonschade kan dus fors oplopen.

Werkgevers opgelet!

Als één van uw werknemers uitvalt door schuld van een ander, dan kunt u via loonregres uw loonschade verhalen. Dat is wettelijk geregeld in artikel 6:107a Burgerlijk Wetboek. De veroorzaker van de arbeidsongeschiktheid is verplicht om uw schade te vergoeden.

Waaruit bestaat loonregres?

De te verhalen loonschade bestaat onder andere uit de volgende componenten:

  • het netto doorbetaalde loon;
  • kosten van de bedrijfsarts;
  • interne kosten zoals: de kosten voor het bijhouden van de verplichte documentatie in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter, het monitoren van de ziekte en het overleg met de bedrijfsarts;
  • kosten voor het aanpassen van de werkplek van uw werknemer (denk bijvoorbeeld aan een aangepaste bureau(stoel));
  • de redelijke kosten van de advocaat voor de vaststelling en verkrijging van alle schade;

kan de transitievergoeding ook verhaald worden op de aansprakelijke partij? Nee, maar als werkgever kunt u wel aanspraak maken op een compensatie door het UWV.

Niet verhaalbare schade

De volgende posten komen helaas niet voor verhaal in aanmerking:

  • het bruto gedeelte van het loon van uw werknemer;
  • overige werkgeverslasten;
  • kosten van vervangend personeel;
  • verlies omzet of winst.

Vragen?

Ben u werkgever en wilt u meer weten over dit onderwerp? Of wilt u hulp bij het verhalen van uw schade?
Neem dan gerust contact met ons op. Wij staan u graag te woord.

WhatsApp Logo