Geplaatst op 17.03.21

Eenzijdig ongeval, wie vergoedt de schade?

Bij een eenzijdig ongeval is maar één verkeersdeelnemer betrokken (eventuele passagiers daargelaten). Denk aan het voorbeeld waarbij een automobilist de macht over het stuur verliest en tegen een boom of vangrail botst. Naast de automobilist kunnen ook medepassagiers slachtoffer worden van een eenzijdig ongeval. Hierna volgt een uiteenzetting van mogelijkheden voor verhaal van de schade.

U bent bestuurder

De wet verplicht alle auto eigenaren om een WAM-verzekering af te sluiten (wettelijke aansprakelijkheidsverzekering motorvoertuigen). Deze verzekering vergoedt geen schade dat door een eenzijdig ongeval is ontstaan. Bent u all-risk verzekerd, dan kunt u wel de schade aan uw auto vergoed krijgen.

Daarnaast kunt u een ongevallenverzekering inzittenden of een schadeverzekering inzittenden (SVI) hebben afgesloten. Dan kunt u de verzekeraars aanspreken om uw schade vergoed te krijgen. Voor wat betreft de ongevallenverzekering geldt dat deze een van te voren afgesproken bedrag bij blijvende invaliditeit zal uitkeren. Een schadeverzekering inzittenden (SVI) vergoedt uw werkelijke schade.

U bent passagier

Passagiers die betrokken raken bij een eenzijdig ongeval hebben de volgende mogelijkheden voor verhaal van hun schade:

De WA-verzekering van de bestuurder. Deze vergoedt de schade die is toegebracht aan inzittenden van de schadeveroorzakende auto.

Heeft de bestuurder een ongevallenverzekering inzittenden? Dan krijgt u ook een van te voren afgesproken bedrag uitgekeerd bij (blijvende) invaliditeit.

Wanneer de bestuurder een schadeverzekering inzittenden (SVI) heeft afgesloten, vergoedt deze uw gehele schade. U kunt kiezen of u uw schadeclaim bij deze verzekeraar indient of bij de WA-verzekeraar van de bestuurder.

Is de wegbeheerder aansprakelijk voor een eenzijdig ongeval?

Sommige eenzijdige ongevallen worden veroorzaakt door een gebrek aan de weg. Een weg is gebrekkig wanneer sprake is van een kuil of een hobbel die er niet hoort te zitten. In de wet is een bepaling opgenomen die de aansprakelijkheid van de wegbeheerder regelt (artikel 6:174 BW).

De wegbeheerder, bijvoorbeeld de gemeente, is kort gezegd aansprakelijk voor opstallen (lees wegen) die niet voldoen aan de eisen die men daaraan in de gegeven omstandigheden mag stellen en daardoor gevaar voor personen of zaken opleveren.

Voor een succesvolle aansprakelijkstelling van de wegbeheerder, dient u als slachtoffer het een en ander te kunnen bewijzen. Maak foto’s van het gebrek en de schade en zorg voor getuigen.

Juridisch hulp nodig?

Een verzekeraar of een wegbeheerder zal altijd proberen om onder haar schadevergoedingsplicht uit te komen. Hebt u een eenzijdig ongeval meegemaakt en wilt u uw schade vergoed krijgen? Ik help u graag.

WhatsApp Logo